Έκπληξη: Οι ιδιώτες πάροχοι ενέργειας γίνονται προμηθευτές του δημοσίου με τα πλεονεκτήματα της ΔΕΗ

0

Τέλος  στο μονοπώλιο της ΔΕΗ να προμηθεύει με ηλεκτρικό ρεύμα το δημόσιο βάζει ο υπουργός Γιώργος Σταθάκης. Πλέον τη δυνατότητα αυτή αποκτούν και οι εναλλακτικοί προμηθευτές ενώ παράλληλα παρέχεται στο δημόσιο το δικαίωμα να προαγοράζει για ένα έτος το ηλεκτρικό ρεύμα εκμεταλλευόμενο τις εκπτώσεις που πιθανώς προσφέρονται είτε από τη ΔΕΗ είτε από ιδιώτες προμηθευτές. Υπενθυμίζεται ότι πρόσφατα η ΔΕΗ ανακοίνωσε ότι θα παρέχει έκπτωση 10% στους καταναλωτές που προαγοράζουν το ρεύμα για ένα χρόνο.

Αυτό το πρόγραμμα της ΔΕΗ, το οποίο πρέπει να θεωρείται βέβαιο, μετά την ψήφιση της σημερινής τροπολογίας, ότι θα ακολουθήσουν και οι ιδιώτες προμηθευτές θα αξιοποιήσει το δημόσιο μετά την συγκεκριμένη ρύθμιση.

Με τη ρύθμιση τροποποιείται διάταξη του Νόμου 4075/2012, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα στο ελληνικό δημόσιο και τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης να επιλέγουν και εναλλακτικούς προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας, εκτός από τη ΔΕΗ.

Επίσης, για πρώτη φορά το Δημόσιο αποκτά το δικαίωμα να προαγοράζει το σύνολο της ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώνει.

Η τροπολογία κατατέθηκε στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εργασίας, με θέμα «Εθνικό Μητρώο Φορτοεκφορτωτών, Εθνικό Μητρώο ιδιωτικών φορέων κοινωνικής φροντίδας και άλλες διατάξεις».

Όπως αναφέρεται στην επισυναπτόμενη έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, με την τροπολογία παρέχεται η δυνατότητα χορήγησης από το ελληνικό Δημόσιο χρηματικών προκαταβολών σε όλους τους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας έναντι:

α) ληξιπρόθεσμων οφειλών ή και λοιπών οφειλών της εκάστοτε χρήσης των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης προς τους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας και μέχρι την εξόφλησή τους.

Οι προκαταβολές αυτές επιστρέφονται ή συμψηφίζονται κατά το μέρος και το χρόνο εξόφλησης των οφειλών αυτών.

β) των συνολικών ετήσιων υποχρεώσεων της εκάστοτε τρέχουσας χρήσης για δαπάνη εξόφλησης λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος των φορέων της Κεντρικής Διοίκησης και μέχρι του ύψους της αντίστοιχης συνολικής δαπάνης του προηγούμενου οικονομικού έτους.

Οι προκαταβολές αυτές επιστρέφονται μετά την εξόφληση των υποχρεώσεων από τους φορείς και σε κάθε περίπτωση μέχρι το τέλος της οικονομικής χρήσης κατά την οποία καταβλήθηκαν.

Σύμφωνα με την έκθεση του ΓΛΚ, από τις προτεινόμενες διατάξεις δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό, με την προϋπόθεση ότι και οι προκαταβολές που χορηγούνται έναντι των ληξιπρόθεσμων οφειλών ή και λοιπών οφειλών της εκάστοτε τρέχουσας χρήσης των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, επιστρέφονται μέχρι το τέλος της οικονομικής χρήσης κατά την οποία καταβλήθηκαν.

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γιώργος Σταθακης παρουσιάζοντας την τροπολογία στη Βουλή είπε τα εξής:

Από το 2012 υπάρχει μια διάταξη που αφορά τις σχέσεις του ελληνικού δημοσίου, φορέων της Γενικής Κυβέρνησης και της πληρωμής των λογαριασμών της ΔΕΗ.

Πρόκειται για το άρθρο 58 του ν. 4075/2012. Αυτή τη διάταξη, λοιπόν, που επιτρέπει να πληρώνονται και να καλύπτονται οι τρέχουσες οφειλές του δημοσίου προς τη ΔΕΗ, την αλλάζουμε σε τρία σημεία:

Πρώτον, αίρεται η ΔΕΗ και μπαίνουν όλοι οι προμηθευτές. Τώρα πια προμηθευτής δεν είναι μόνο η ΔΕΗ, αλλά ένα μέρος της αγοράς έχει και άλλους προμηθευτές.

Άρα, με την προτεινόμενη ρύθμιση επεκτείνεται για λόγους ίσης μεταχείρισης η δυνατότητα εξόφλησης οφειλών των φορέων της γενικής κυβέρνησης προς όλους τους παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας και όχι μόνο προς τη ΔΕΗ.

Δεύτερον, διασαφηνίζεται αυτό που παρέμενε ασαφές στη διάταξη για τη δυνατότητα του ελληνικού δημοσίου να εξοφλεί προκαταβολικά το σύνολο των οφειλών του προς τους παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας, τόσο τις ληξιπρόθεσμες όσο και τις τρέχουσες οφειλές της εκάστοτε χρήσης.

Αυτό το αποσαφηνίζει ακριβώς για να μπορεί το δημόσιο σε συμφωνία να καλύπτει, να πληρώνει δηλαδή, το σύνολο των οφειλών που έχει προς τους παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας.

Τρίτον, προστίθεται ένα νέο εδάφιο, που δεν υπήρχε τότε, με το οποίο παρέχεται η δυνατότητα προς το ελληνικό δημόσιο, εφόσον το κρίνει σκόπιμο, να προεξοφλεί προς τους παρόχους το τρέχον έτος.

Δηλαδή, με την δυνατότητα αυτή, παίρνοντας ανάλογες εκπτώσεις, το δημόσιο μπορεί να προαγοράσει, να προεξοφλήσει τη δαπάνη για το τρέχον έτος, δηλαδή για το 2017 προκαταβολικά μέσα από μια συμφωνία και μέχρι το ύψος φυσικά που ορίζεται από τις προηγούμενες χρήσεις άρα, την ποσότητα ενέργειας που εκτιμάται ότι θα καταναλώσουν οι φορείς του δημοσίου στο τρέχον έτος.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Γ.Ι. Δημητρομανωλάκης
Γιώργος Δημητρομανωλάκης. Ετών 49. Δημιουργός και επικεφαλής του mononews.gr. Εργάστηκε στον SKY, στον Alpha tv, στην Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία, στο Πρώτο Θέμα και στα Παραπολιτικά.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here