Ελλάδα

Το mononews.gr ήταν το μοναδικό site που στις 15 Σεπτεμβρίου του 2016 αποκάλυψε ότι αίτημα στην Υπηρεσία Πρόληψης Δυσκολιών των Εταιριών στο Εμπορικό  Επιμελητήριο στο Παρίσι προκειμένου να ξεκινήσουν διαδικασίες συμφιλίωσης με τους πιστωτές τους υπέβαλλαν (βάσει επισήμων εγγράφων)  επτά εταιρίες του ομίλου FAMAR που έχουν την έδρα τους στην Γαλλία και το Λουξεμβούργο. Ο λόγος της προσφυγής στην Υπηρεσία αυτή ήταν  ότι οι 7 εταιρίες αυτές αδυνατούσαν όπως αναφέρουν στην αίτηση που υπογράφεται από το δικηγορικό γραφείο ABITBOL να είναι συνεπείς στις αποπληρωμές συνολικού δανεισμού ύψους 150 εκ ευρώ που έχουν λάβει από ελληνικές και ξένες τράπεζες.

Το mononews .gr έχει στην κατοχή του ολόκληρη την αίτηση του δικηγορικού γραφείου ABITBOL με ημερομηνία 26 Ιουλίου 2016 προς το Επιμελητήριο στο Παρίσι  και την απόφαση του με ημερομηνία 8 Αυγούστου 2016 που διατάσσει να ξεκινήσει η διαδικασία προκειμένου να επικυρώσει η να μην κάνει δεκτή την πρόταση των εταιριών. Η αίτηση αφορούσε τις εταιρίες FAMAR SA , FAMAR HOLDING, LABARATOIRE FAMAR, FAMAR CENTRAL , FAMAR L AINGLE, FAMAR LYON και FAMAR ORLEANS (και όχι την Ελληνική Famar.)

Τι συμβαίνει σήμερα 

Σημερινές πληροφορίες αναφέρουν ότι η Famar περνάει πλέον στα χέρια των τραπεζών. Με βάση τις ίδιες πληροφορίες η οικογένεια Μαρινόπουλου και οι τράπεζες συμφώνησαν προκειμένου η γαλλική FAMAR να περάσει στα χέρια των (ελληνικών) τραπεζών, ενώ ανακοινώσεις (και προς τα στελέχη της εταιρείας) αναμένονται μέσα στην ημέρα.  Το management θα το αναλάβει η Pillar Stone (KKR) ενώ τα λεφτά της αναχρηματοδότησης θα τα καταβάλουν οι τράπεζες.

Η συγκεκριμένη εξέλιξη, αναμένεται ότι θα επηρεάσει και τον ελληνικό βραχίονα της φαρμακευτικής, καθώς και το σύνολο της φαρμακευτικής αγοράς.

Το ρεπορτάζ του mononews.gr στις 15 Σεπτεμβρίου του 2016

Αίτημα στην Υπηρεσία Πρόληψης Δυσκολιών των Εταιριών στο Εμπορικό  Επιμελητήριο στο Παρίσι  προκειμένου να ξεκινήσουν διαδικασίες συμφιλίωσης με τους πιστωτές τους έχουν υποβάλλει,  όπως αποκαλύπτει το mononews.gr βάσει επισήμων εγγράφων που έχει στην κατοχή του,  επτά εταιρίες του ομίλου FAMAR που έχουν την έδρα τους στην Γαλλία και το Λουξεμβούργο. Ο λόγος της προσφυγής στην Υπηρεσία αυτή είναι ότι 7 εταιρίες αυτές αδυνατούν όπως αναφέρουν στην αίτηση που υπογράφεται από το δικηγορικό γραφείο ABITBOL να είναι συνεπείς στις αποπληρωμές συνολικού δανεισμού ύψους 150 εκ ευρώ που έχουν λάβει από ελληνικές και ξένες τράπεζες.

Ο λόγος της υποβολής αυτής είναι ότι σύμφωνα με το Γαλλικό Δικαίο σχετικό αίτημα συμφιλίωσης στο Επιμελητήριο μπορούν να κάνουν εταιρίες που παρουσιάζουν οικονομικές δυσκολίες.

Το mononews .gr έχει στην κατοχή του ολόκληρη την αίτηση του δικηγορικού γραφείου ABITBOL με ημερομηνία 26 Ιουλίου 2016 προς το Επιμελητήριο στο Παρίσι  και την απόφαση του με ημερομηνία 8 Αυγούστου 2016 που διατάσσει να ξεκινήσει η διαδικασία προκειμένου να επικυρώσει η να μην κάνει δεκτή την πρόταση των εταιριών.  Καταρχήν θα πρέπει να σημειωθεί ότι πρόκειται για της εταιρίες FAMAR SA , FAMAR HOLDING, LABARATOIRE FAMAR, FAMAR CENTRAL , FAMAR L AINGLE, FAMAR LYON και FAMAR ORLEANS και όχι την Ελληνική Famar.

Η αίτηση του δικηγορικού γραφείου
Η αίτηση του δικηγορικού γραφείου
Οι υπογραφές της οικογένειας των κ. Στέφανου και Πάνου Μαρινὀπουλου
Οι υπογραφές της οικογένειας των κ. Στέφανου και Πάνου Μαρινὀπουλου

Όπως αναφέρεται στην αίτηση του δικηγορικού γραφείου οι εταιρίες αυτές  έχουν λάβει δάνεια ( η ομολογιακό δάνειο)

1. 30 εκ ευρώ με ημερομηνία λήξης την 30 Νοεμβρίου  του 2020. Το δάνειο αυτό έχει σταματήσει να αποπληρώνεται από τις 31 Οκτωβρίου  του 2015

1. 120 εκ ευρώ με ημερομηνία λήξης την 30 Νοεμβρίου του 2021. Όπως τονίζεται υπάρχει κίνδυνος το δάνειο αυτό να παραμείνει πλήρως ανεξόφλητο.

Το 50% των δανείων έχουν δοθεί από τις Ελληνικές Τράπεζες Alpha Bank, Eurobank, Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος και Πειραιώς. Το υπόλοιπο 44% από τα Fund Kankaty/Bain Capital και το εναπομείναν 6% από τις Credit Lyonnais και την Jefferies et Bankinter.

Στο έγγραφο του Γαλλικού Επιμελητηρίου που έχει στην κατοχή του το mononews. gr αναφέρεται ότι γίνεται δεκτό το αίτημα να ανοίξει η διαδικασία συμφιλίωσης. Επί λέξη τονίζεται: H Υπηρεσία Πρόληψης για τις Δυσκολίες των Επιχειρήσεων  αποφασίζει να ανοίξει την διαδικασία συμφιλίωσης. Δεχόμαστε την αρμοδιότητα του Επιμελητηρίου των Παρισίων με σκοπό να ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις με τους προμηθευτές, τους μετόχους και τους πιστωτές για την εξασφάλιση της βιωσιμότητας του Group των εταιριών Famar.

Το αίτημα της FAMAR στο Greffe Du Tribunal de Commerce De paris που έγινε απόδεκτό από το Επιμελητήριο
Το αίτημα της FAMAR στο Greffe Du Tribunal de Commerce De paris που έγινε απόδεκτό από το Επιμελητήριο

Η επιστολή Δημητρακὀπουλου

Το mononews.gr επικοινώνησε με τον πρόεδρο της FAMAR κ. Στέφανο Μαρινόπουλο και με τον δικηγόρο της Οικογένειας κ. Μιχάλη Δημητρακόπουλο προκειμένου να έχει την άποψη τους για το θέμα . Από τον κ. Δημητρακόπουλο λάβαμε την κάτωθι επιστολή:

῾῾Κατ’ αρχάς, σας καθιστώ σαφές για λογαριασμό των εντολέων μου ότι πράγματι η εταιρεία «FAMAR» είναι μια πλήρως υγιής και εύρωστη εταιρεία από κάθε άποψη. Συνεπώς, η πληροφόρησή σας ως προς αυτό το σκέλος του ζητήματος είναι απόλυτα σωστή. Αντιθέτως, όσον αφορά στη διαδικασία ενώπιον των Γαλλικών Αρχών, επί της οποίας, μάλιστα, διατείνεσθε ότι έχετε στην κατοχή σας και έγγραφα, η πληροφόρησή σας είναι παντελώς εσφαλμένη. Ειδικότερα, σας δηλώνω κατηγορηματικά ότι η εταιρεία «FAMAR» ουδέποτε ενεπλάκη σε κάποια διαδικασία πτωχευτικής ή προπτωχευτικής νομικής φύσεως.

Αυτό που όντως έχει λάβει χώρα, είναι η εκκίνηση μιας διαδικασίας εμπιστευτικής/συμφιλιωτικής διαπραγμάτευσης μέσω του Εμπορικού Επιμελητηρίου Παρισιού («conciliation»), η οποία δεν επάγεται την οποιαδήποτε έννομη συνέπεια ή μεταβολή των σχέσεων της εταιρείας με τους προμηθευτές ή τους εργαζομένους της, παρά μόνον αφορά και απευθύνεται στους δανειστές της εταιρείας.

Συνεπώς, κατόπιν των ανωτέρω, οφείλω να σας επιστήσω την προσοχή στο ανακριβές περιεχόμενο των συμπερασμάτων σας, επί των οποίων απευθύνατε τη συγκεκριμένη ερώτηση στον εντολέα μου, και να σας επισημάνω ότι τυχόν εσφαλμένα δημοσιεύματα με το ανωτέρω ή παρόμοιο περιεχόμενο δύνανται να προκαλέσουν αδίκως εκτεταμένη ζημία σε μια υγιή εταιρεία με πληθώρα εργαζομένων, όπως είναι η «FAMAR».

Ποια είναι η ΦΑΜΑΡ 

Η Φαμάρ είναι εταιρία διαμάντι της Μαρινόπουλος. Μια φαρμακευτική εταιρία με παρουσία σε πολλές χώρες της Ευρώπης και με κύρος αδιαμφισβήτητο. Μια πολυεθνική εταιρία με πάνω από 4 εργοστάσια σε όλο τον κόσμο. Είναι χαρακτηριστικό ότι απασχολεί περίπου 3.000 εργαζόμενους ενώ στα μέσα Αυγούστου μετά δηλαδή την κίνηση που έκανε στο Επιμελητήριο Παρισίων ανακοίνωνε τη συμφωνία εξαγοράς των εγκαταστάσεων της Roche στο Λεγκανές της Μαδρίτης. Η Famar αναλαμβάνει την τροφοδοσία της γαλλικής εταιρείας με τα προϊόντα που παράγονται ήδη από τη συγκεκριμένη μονάδα. Η Famar δραστηριοποιείται στην Ισπανία από το 2011, όταν είχε εξαγοράσει εργοστάσιο της Sanofi στο Αλκορκόν (Μαδρίτη), έναντι 70 εκατ. ευρώ.

Σχετική αναφορά για το συγκεκριμένο deal υπάρχει και στον διαδικτυακό τόπο της Famar. Σε ανακοίνωση με ημερομηνία 15 Ιουνίου αναφέρεται μεταξύ των άλλων πως μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων, Famar και Roche έχουν υπογράψει συμφωνία για την απόκτηση από τη Famar των εγκαταστάσεων στη Leganes, ενώ η ολοκλήρωση του deal προσδιοριζόταν για την 1η Ιουλίου, ημέρα που στην Αθήνα συζητήθηκε στο δικαστήριο η αίτηση της αλυσίδας Μαρινόπουλος για υπαγωγή της στο άρθρο 99. Μέσω αυτής της εξαγοράς η Famar αποκτά μεγαλύτερη πρόσβαση στην αγορά των ΗΠΑ και αυτό γιατί το εργοστάσιο στη Leganes είναι πιστοποιημένο από το FDA.

Τα εργοστάσια της FAMAR 

Η συγκεκριμένη εξαγορά στην Ισπανία της FAMAR δεν ήταν η μοναδική. Με ανακοίνωση που είχε εκδώσει η φαρμακοβιομηχανία στα μέσα του περασμένου Απριλίου, γνωστοποιούσε την πρόθεσή της να εξαγοράσει το Pointe-Claire της Bayer που βρίσκεται στο Κεμπέκ. Η συγκεκριμένη εξαγορά αποτελεί μέρος του σχεδιασμού της Famar για επέκτασή της στην περιοχή της Βόρειας Αμερικής, ενώ το συγκεκριμένο deal αναμένεται να κλείσει στις αρχές του 2017.

Σήμερα η FAMAR, (σ.σ. οι μετοχές της οποίας όπως αναφέρουν πληροφορίες της αγοράς έχουν δοθεί ως ενέχυρο στις τράπεζες προκειμένου οι τελευταίες να δώσουν δάνεια στην αλυσίδα Μαρινόπουλος), διαθέτει δίκτυο 11 εργοστασίων στην Ευρώπη, ενώ πριν από εννέα μήνες σε δημοσίευμά του το Bloomberg είχε αναφέρει πως εξεταζόταν το ενδεχόμενο πώλησης της.

Σημειώνεται πως το διοικητικό συμβούλιο της ΦΑΜΑΡ ΑΒΕ (ελληνικής θυγατρικής του ομίλου) άλλαξε στα τέλη της περασμένης χρονιάς μετά από τη γενική συνέλευση των μετόχων της φαρμακοβιομηχανίας στις 28/12/2015.  Έτσι πλέον απαρτίζεται από τους κ.κ. Στέφανο Ι. Μαρινόπουλο, Παναγιώτη Δ. Μαρινόπουλο, Παναγιώτη Ι. Μαρινόπουλο, Ρέγγη Κωνσταντίνο και Kalopissis Catherine. Στο προηγούμενο διοικητικό συμβούλιο της παρουσία είχε και η οικογένεια του Λεωνίδα Μαρινόπουλου

ΠΕΡΙΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

Please enter your comment!
Please enter your name here